Posat en contacte amb el club: cvsantantoni@gmail.com

Posa't en contacte amb el club al correu electrònic cvsantoni@gmail.com o al telèfon 644413418.
I ens trobaràs a: Passeig del Mar, 49-51 - 17230 Palamós MAPA

12 de juliol del 2012

CONVOCATORIA ASSAMBLEA ORDINARIA DISSABTE 18/08/2012Primera convocatòria: 10:00h
Segona convocatòria: 10:30h

ORDRE DEL DIA
  • Lectura i aprovació, si s’escau, de l'acta de l’any anterior.
  • Aprovació, si s’escau, de l’informe econòmic de l’ any en curs i pressupost de l’any vinent.
  • Resum activitats esportives i triomfs dels socis.
  • Nomenament de nous membres de la Junta.
  • Quaranta aniversari del Club.
  • Revisió d'algunes quotes.
  • Precs i preguntes.


La Junta
Juliol 2.012